Waldorfska pedagogika (pedagogika Rudolfa Steinerja) izhaja iz antropozofije- duhovne znanosti- ki na otroka gleda celostno. Specifiko razvoja človeka deli na sedemletna obdobja. Vsako izmed njih terja od vzgojitelja/učitelja določen pristop in metodiko, skupno pa jim je globlje razumevanje smisla vsebin pedagoškega dela, ki venomer vidi človeka kot del večje slike mogočne narave. Pomembno je, da otroka ob primernem času, na ustrezen, njemu razumljiv način, seznanjamo s svetom, ki nas obdaja.

Predšolski otrok do sedmega leta starosti živi v posebnem stanju zavesti. Otrok je tedaj popolnoma odprt do sveta, ki ga zaznava preko svojih čutil. Ne počuti se ločenega od tega, kar zaznava. Vse kar vidi, sliši, občuti, se neposredno prelije vanj, v njegov notranji svet in učinkuje vse do fizičnih organov. Zato je prav vse, kar se v otrokovi okolici dogaja in nahaja, pomembno. Za otrokov harmoničen razvoj poskrbimo tudi tako, da ustvarimo umirjeno vzdušje ter nudimo možnost proste igre, ki nudi nešteto izzivov, pridobivanje socialnih, motoričnih in intelektualnih veščin, predvsem pa bogati otrokov notranji svet.

V vrtcu oblikujemo dnevni ritem, v katerem si izmenično sledijo vodene dejavnosti in prosta igra. Ritem, ki si ga otrok še ne more ustvariti sam, je zanj zelo pomemben, saj mu daje občutek varnosti in sproščenosti. Vsak dan v tednu je namenjen določeni umetniški dejavnosti:

  • Risanje z voščenkami iz čebeljega voska,
  • oblikovanje voska,
  • slikanje v tehniki „mokro na mokro“ z mineralnimi barvami,
  • evritmija (umetnost pri kateri v gibanju izražamo govor in glasbo),
  • peka kruha.

Poleg tega v vrtcu izvajamo naslednje dejavnosti:

  • Rajalne igre: Otrok izraža dogajanje z gibanjem ter ob tem govori in poje, dan za dnem na optimalen način razvija govor in bogati jezik.
  • Prstne igre: Otroci se učijo diferenciranega govora in razvijajo fino motoriko.
  • Pravljice, zgodbe in lutkovne predstave
  • Urice za predšolske : Otroci preko iger in nalog razvijajo koncentracijo, socialne veščine, fino motoriko, svoje zaznave, koordinacijo gibov. Ustvarijo lastno slikanico ali lutkovno igro ter naredijo posebno ročno delo. Te dejavnosti so še vedno povezane s temeljnimi principi, ki jih negujemo v vrtcu – odnos do lepega, naravnega, da otrok lahko razvija svoje čute in odgovornost do vsega, kar dela na spontan in neobremenjujoč način. 

Prosta igra: Prosta igra je temeljna in najpomembnejša dejavnost predšolskih otrok. V igri ima otrok možnost izraziti svoje izkušnje in počutja. Pri igri se otrok povezuje s svetom, obenem pa pride do novih spoznanj. Igra je za otroka tako pomembna kot za odraslega delo. Otroka vodi k socialnemu vedenju, domišljiji, iniciativnosti, pogumu za svobodno ustvarjalnost. Prosta igra razvija socialne procese v skupini in daje otroku možnost samostojnosti, samozavesti ter svobodne volje.

PRAZNOVANJA

Predšolski otrok živi v vzdušju odprtosti in zaupanja v vse, kar ga obkroža. To je religiozno občutenje otroka. Temu primerno oblikujemo praznovanja, ki so izraz človekove povezanosti z naravo in silami kozmosa.

Vrtec deluje na osnovi duhovne znanosti, ki jo je razvil dr. Rudolf Steiner. Je krščansko naravnan, vendar ne pripada in ne poučuje nobene veroizpovedi (ni konfesionalen).

Otrokom ne razlagamo pomena praznika, pač pa jim ga približamo z dejavnostmi in primerno ureditvijo prostora. Prazniki so povezani z letnimi časi. Jeseni praznujemo Mihaelovo (29. september), praznik svetilk (11. november), pozimi sv. Miklavža (6. december), Božič (25. december) in sv. Tri kralje (6. januar), spomladi Veliko noč in Binkošti, poleti Šentjanževo / Janezovo (24. junij). Nekatera praznovanja praznujemo dopoldne z otroki, druga pa popoldne skupaj s starši.

 

ROJSTNI DNEVI

Veliko pozornost namenjamo praznovanju rojstnih dni otrok. Za otroka je to zelo pomemben dogodek, ker ob njem doživi, da je del skupnosti in da ga imamo radi.

V središče postavimo otroka, ki praznuje. Starši napišejo zgodbo o otroku, ki praznuje in to zgodbo na dan praznovanja pripovedujemo vsem otrokom. Seveda ne manjka darilo, ki ga vzgojiteljica izdela posebej za otroka. Otroci kot darilo narišejo risbice, skupaj pa spečemo tudi torto.