Septembra 2008 smo odprli prvi waldorfski vrtec na Gorenjskem in sicer na Hrušici – Sončnica je razveselila en oddelek otrok. Sončnici se je septembra 2009 z enim oddelkom priključila še Čebelica v Radovljici. V vrtčevskem letu 2017/18 je v obeh vrtcih 52 otrok v štirih oddelkih.

Waldorfska vrtca Sončnica in Čebelica izvajata dnevni program, ki traja od 7.00 do 16.00 ure.
Namenjen je otrokom od prvega leta do vstopa v 1. razred osnovne šole.

Smo območna enota Waldorfske šole Ljubljana – skupaj s šolo, ki ima trenutno prostore v Naklem. Naša dva vrtca delujeta pod krovno organizacijo – združenjem Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev v Sloveniji, ki skrbi za razvoj waldorfskih šol in vrtcev pri nas.

Vzgojno-izobraževalni programi zavoda temeljijo na principih waldorfske pedagogike in imajo status programov, ki so pridobili javno veljavnost, saj jih je po predhodnem mnenju Evropskega združenja waldorfskih/Steinerjevih šol ECSWE oz. Mednarodnega združenja waldorfskih vrtcev potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ter so vpisani v razvide izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Cilj waldorfske pedagogike je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil.
Predšolskemu otroku vrtec nudi prijetno, toplo okolje in umirjeni govor. Prijazno, srčno, iskreno a odločno ravnanje vzgojiteljic pa daje otroku občutek varnosti.