CILJI WALDORFSKE PEDAGOGIKE

V središču naše pedagogike je spoštovanje otrokove individualnosti in dostojanstva. Naša velika skrb je, da otroštvo, ki je temelj vsake človekove biografije, ohranimo, varujemo in negujemo. Cilj waldorfske pedagogike je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil.


PEDAGOŠKA NAČELA V WALDORFSKEM VRTCU

Vzor in posnemanje
Otrok se uči skozi posnemanje vsega, kar se dogaja v njegovem okolju. Vsaka odrasla oseba je otroku vzor. Vzgojiteljica zato vedno opravlja neko smiselno delo npr. gospodinjska in ročna dela, obenem pa zavestno spremlja dogajanje v igri otrok.

Ritem in ponavljanje
Življenje človeka in kozmosa poteka v ritmu. Za otroka je ritem zelo pomemben. Ne more ga ustvariti sam, zato mu ga moramo oblikovati odrasli. Ritmično izmenjavanje in ponavljanje dejavnosti pri otrocih vzbujata občutek varnosti. Otroka tako ne vznemirjajo stalne spremembe in negotovost, kaj se bo zgodilo.

V vrtcu se odlikuje dnevni ritem po načelu vdiha in izdiha. “Vdih” so dejavnosti, ki jih izvaja oz. vodi vzgojiteljica. Otroci so pri tem zbrani in ji sledijo. “Izdih” so dejavnosti, pri katerih otrok spontano izraža svoja doživetja in izkušnje. “Vdih” je npr. rajanje in poslušanje pravljice, “izdih” pa prosta igra.

Poleg dnevnega se upošteva tudi tedenski in letni ritem. V tedenskem ritmu se menjavajo umetniške in druge dejavnosti, letni ritem pa upošteva značilnosti letnih časov in njim pripadajoče praznike.

Ritmično izmenjevanje in ponavljanje dejavnosti pri otrocih vzbuja občutek varnosti, saj se otrok lahko prepusti ritmu in ga ne vznemirjajo stalne spremembe in negotovost, kaj se bo zgodilo.
V waldorfskem vrtcu se otrokom predvsem omogoča doživljanje sveta. Opisovanje, razlaganje, zavestno oblikovanje pojmov, razsojanje – vse to spada v kasnejši, šolski čas. Otroke ščitimo pred pretirano intelektualizacijo. Intelektualizacija majhnemu otroku škodi, saj mu napor pri razmišljanju jemlje življenjske sile, ki jih otrok potrebuje za izgradnjo telesa.

Otroci se v vrtcu družijo z vrstniki, ki jih spodbujajo v razvoju, izoblikujejo se prva prijateljstva, rešujejo se prve konfliktne situacije, vzpostavijo se socialni odnosi, otrok se nauči dajati in dobivati. Otroci imajo ustaljen red spanja in obrokov. Vsak dan negujemo čutila s preprostimi prstnimi igricami. Prav tako rajamo in prebiramo ali izvajamo pravljice.

RITEM V VRTCU

DNEVNI RITEM
Življenje v vrtcu temelji na ritmični izmenjavi dejavnosti. Do prihoda vseh otrok se otroci prosto igrajo. Ko otrok pride v vrtec, ga vzgojiteljica osebno pozdravi in mu na ta način olajša prehod v drugo okolje. Ob določeni uri vzgojiteljica zbere otroke k jutranjemu pozdravu ob pesmici ali izreku. Vsako dopoldne vzgojiteljica z otroki izvaja rajalno igrico, pripoveduje pravljico ali izvaja lutkovno igrico. Otroci rišejo, slikajo ali oblikujejo vosek. Dejavnosti se ritmično izmenjujejo s prosto igro v igralnici ali na prostem. Po prosti igri otroci skupaj z vzgojiteljico pospravijo igrače na njihova mesta. Dejavnosti se vedno začnejo ob isti uri.

Po kosilu vsi otroci počivajo. Po počitku se igrajo do prihoda staršev.
Dnevni ritem določi vzgojiteljica, upoštevajoč značilnosti in potrebe skupine.

POPOLDANSKI POČITEK
Zaradi intenzivnih doživetij v skupini v teku dopoldneva vsi otroci potrebujejo popoldanski počitek. Otroci po kosilu počivajo v posebej urejenem prostoru (spalnici). Vzgojiteljica z igranjem na liro, pripovedovanjem in petjem umiri otroke. Otroci počivajo v stalni prisotnosti vzgojiteljice.

DNEVNI RITEM (primer)

7.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 16.00
  prihod otrok, prosta igra
jutranji pozdrav, rajanje
zajtrk
prosta igra, vmes umetniška dejavnost
pospravljanje igralnice
pravljica
preoblačenje
igra na prostem ali sprehod
kosilo
umivanje zob, priprava na počitek
počitek, malica, prosta igra

TEDENSKII RITEM (primer)

Ponedeljek

Torek


Sreda
Četrtek

Petek
  risanje z voščenimi bloki,
praznovanje rojstnega dne
daljši sprehod
(do igrišča ob kopališču
ali v gozdiček)
slikanje z mineralnimi barvami
kuhanje, peka kruha
ali vrtnarjenje
oblikovanje voska, evritmija