Sodelovanje staršev z vzgojiteljicami je v waldorfski pedagogiki izjemno pomembno. Usklajenost vzgojnih vplivov doma in v vrtcu daje otroku občutek varnosti. Tesni stiki omogočajo staršem in vzgojiteljici boljše razumevanje otrokovih potreb. Zato od staršev pričakujemo, da se organiziranih dejavnosti redno udeležujejo.

Vrtec organizira naslednje oblike sodelovanja:

 • seznanitev staršev z osnovami waldorfske pedagogike in organizacijo vrtca; v ta namen dobijo starši osnovne informacije na prvem srečanju z vzgojiteljicami ter kasneje publikacijo,
 • sprejemni pogovor, ki se ga udeležijo starši z otrokom; takrat se vzpostavi prvi osebni stik, vzgojiteljica dobi pomembne osnovne podatke in vtise o otroku,
 • starševske večere, na katerih obravnavamo pedagoška in druga vprašanja,
 • informiranje staršev z dopisi in obvestili na oglasni deski,
 • delavnice za izdelovanje igrač in drugih predmetov,
 • individualne pogovore o otroku, ki se odvijajo na željo vzgojiteljice ali staršev,
 • obiski vzgojiteljice otroka na domu; obiski še posebej utrdijo vez med otrokom, vzgojiteljico in starši,
 • obiski staršev v vrtcu po dogovoru z vzgojiteljico,
 • praznovanja; nekatere praznike praznujemo v vrtcu skupaj s starši v popoldanskem času,
 • praznovanje rojstnega dneva otroka, pri čemer se vzgojiteljica odloči, na kakšen način bodo starši vključeni v praznovanje,
 • izlete na pobudo staršev ali vrtca,
 • delovne akcije za temeljitejše čiščenje, urejanje, manjša popravila itd.,
 • pomoč pri iskanju dodatnih finančnih ali materialnih sredstev za vrtec (donacije, sponzorstva, nabava materialov pod ugodnimi pogoji ipd.),
 • vrtec lahko predlaga staršem, da eden ali več izmed njih prevzame vlogo zaupnika. Zaupnik sprejema in posreduje predloge staršev vrtcu in obratno, skrbi za ohranjanje dobrih odnosov med starši in vzgojiteljico, pomaga pri organizaciji delovnih akcij, izletov in prireditev in pri reševanju drugih zadev. V dogovoru z vrtcem predstavlja vrtec v javnosti.
 • v kolikor se pojavi interes staršev, lahko vrtec vzpostavi stik z antropozofskim zdravnikom.

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ in je soodgovoren za duhovno in družbeno življenje zavoda, zato daje zlasti predloge in pobude v zvezi z vzgojno-izobraževalno problematiko, kulturnim življenjem zavoda (organizacija predavanj, koncertov, drugih prireditev), posreduje pri možnih konfliktih in skrbi za podobo zavoda v javnosti ter podpira uresničevanje ciljev zavoda.

Člani sveta staršev
Svet staršev sestavljajo po en starševski zaupnik iz vsakega razreda šole in skupine vrtca. V vsakem razredu oz. oddelku izvolijo tudi namestnika. Mandat članov v svetu staršev velja 2 leti.

V Svetu staršev OE Gorenjska so:
Predsednica Sveta staršev: Erna Širovnik.
Namestnik predsednice sveta staršev: Artjom Bajdak.
Člani sveta staršev (vrtec Sončnica): Eva Pušnik, Polona Zorman.
Člani sveta staršev (vrtec Čebelica): Alja Bradaškja, Artjom Bajdak, Petra Budkovič, Maja Repe, Lejla Hadžisukejmanovič, Karin Schauer.

VTISI STARŠEV

Waldorfski vrtec smo izbrali iz več razlogov: prvi je bil ta, da sem imela priložnost spremljati razvoj svojega bratranca in sestrične, ki sta obiskovala vrtec Čebelica v Radovljici, v kako čudovita otroka sta zrasla in s kakšnim veseljem sta vrtec obiskovala."To je to", sem si rekla že takrat, ko sama še nisem bila mama. In ko se je Oskar rodil, sem že po štirinajstih dneh pisala v vrtec in rezervirala mesto zanj. Vrtec mi je všeč iz veliko razlogov:ker ima majhne intimne skupine, zaradi varnega in mirnega okolja, ki ga po Waldorfski pedagogiki ustvarijo Tete in otrokom omogoča, da se razvijajo v svoje najboljše kar so, zaradi strokovnega kadra, odlične ekološke prehrane, povezanosti staršev, privzgajanja vrednot, ki so naši družini pomembne (skrb za naravo, odgovoren odnos do rastlin, živali, ljudi in okolja), dnevnega, tedenskega in letnega ritma, ki ga otroci skozi zgodbe in posebna praznovanja ponotranijo; podpiranja otroške domišljije, možnosti svobodnega gibanja v naravi, razvijanja ročne motorike in spretnosti, pomembnosti umetniškega izražanja, ... ,da jih naštejem le nekaj. Najpomembneje seveda pa je, da Oskarja mirnega srca oddam v skrb Teti in vem, da bo čuvan z vso ljubeznijo in skrbjo; ter ko vidim, da se Oskar odhoda v vrtec veseli in da me radosten in poln življenske energije tudi pričaka, ko se vrnem ponj. V Waldorfskem vrtcu zares velja, da starši in Tete, s skupnimi močmi vzgajamo svoje otroke v najvišje dobro njih in družbe.

Maja Repe, mamica Oskarja


Ko smo decembra pred leti obiskali waldorfski božični sejem v Radovljici, se mi je zdelo vzdušje čarobno. Jedi, vonjave, ljudje - vse to me je končno pritegnilo, da sem obiskala vrtec Sončnica na Jesenicah. Teti Polonija in Tjaša sta me dokončno očarali, da se brez dvoma zaupala: tu bo odraščala moja hčerka. Čez leto se ji je pridružila tudi druga. Mirna sem, ker sta lahko odraščali svobodni v ustvarjanju in igri, ob sprehodih in igri po soncu in lužah, skupaj, ob zdravi hrani in v ritmu, s katerim tete začarajo, da čez dan zaspijo še tako trdoživi budneži.

Saša Mesec, mamica Tinke in Lučke

 

Zakaj Waldorfski vrtec? Ker za svojega otroka želimo le najboljše.
Pa tukaj ne gre za zavijanje v vato, temveč za realno sliko, kako otroka pospremiti skozi najzgodnejše otroštvo. Vrtec za otroka pomeni prve korake v samostojnost izven domačega okolja. V našem vrtcu pa prostori še vseeno dišijo po domačem in tete dajejo toplino doma.
Nima smisla izgubljati besed z analiziranjem in zagovarjanjem »pravilne« inštitucije, vzgojne metode in podobno. Tukaj gre v prvi vrsti za občutek, kjer enostavno veš, da je to tisto pravo – najboljše za otroka, da se počuti varnega, ne iztrganega iz objema staršev in za starša, da otroka brez slabe vesti pustita v sočutnem okolju.
Tako ali tako pa je glavni pokazatelj otrokovo zadovoljstvo. Njegov pozitiven odnos do vrtca in tet, njegov razvoj, način igre, izražanje, … Teh zadovoljnih momentov pa je pri nas res veliko.
Zakaj Waldorfski vrtec? Ker ga ne menjamo za drugega.

Tea, mamica sina Štefa