Prispevki staršev se izračunavajo na podlagi odločbe o znižanem plačilu programa vrtca, izdane s strani pristojnega Centra za socialno delo. Starši plačajo razliko med zneskom, ki ga vrtcu za posameznega otroka prispeva občina (in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v primeru dveh ali več otrok v vrtcu) in ekonomsko ceno programa vrtca.

Ekonomska cena programa vrtca:
Vrtec Sončnica – otroci 1-3 let: 516,50 €
Vrtec Sončnica – otroci 3-6 let: 358,40 €
Vrtec Čebelica – otroci 1-3 let: 435 €
Vrtec Čebelica – otroci 3-6 let: 365 €

Za otroka, ki npr. prihaja iz občine Radovljica znaša mesečna oskrbnina od 130 eur- 1 razred do 378 eur- 9. razred, glede na dohodkovni razred. V vrtec se lahko vpišejo otroci, ki imajo bivališče v katerikoli občini.

Strošek kosila je 3,10€ na dan (plačilo glede na prisotnost).

Vpisnina predstavlja enkraten znesek, ki ga starši vplačajo ob vpisu otroka v vrtec. Vpisnina predstavlja zagotovilo, da bo otrok naš vrtec zagotovo obiskoval. Višina vpisnine znaša 135 EUR. Vanjo so všteti stroški izdaje publikacije, sprejemnih pogovorov in ostalih priprav na vpis otroka. Vpisnino vrtec vrne staršem le v primeru, ko se za izpis otroka odloči vrtec oz. pedagoški kolegij vrtca. To je enkraten znesek in ga staršem ni potrebno plačati ob prehodu otroka v waldorfsko šolo znotraj Zavoda.