Vrtec vpisuje otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, glede na prostorske zmožnosti vrtca in zrelost otroka. V vrtcu Sončnica na Jesenicah je starostno kombinirana skupina (otroci 1-6 let). V vrtcu Čebelica v Radovljici je ena jaslična skupina (otroci 1-3 let) in dve starostno mešani skupini (otroci 3-6 let).

Vpis je mogoč preko celega leta.

VPISNI POSTOPEK

Pisna prošnja: Starši izrazijo željo za vpis s pisno prošnjo. Prošnja vsebuje osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov in telefonsko številko).

PDF Obrazec – kot .pdf ali online?

Sprejemni pogovor: Starše povabimo na sprejemni pogovor, na katerem vas seznanimo z osnovnimi podatki o delovanju vrtca in odgovarjamo na vprašanja v zvezi s pedagogiko in organizacijo. Na pogovor je povabljena vsa družina. Starša vzgojiteljico seznanita z dogodki in s podrobnostmi, ki so pomembni za otrokov razvoj. mi pa vam bomo na voljo za vsa vprašanja v zvezi z delovanjem vrtca in uvajanjem. Ena od vzgojiteljic se bo posvečala spoznavanju otroka, ki se bo medtem prosto igral v igralnici. Dobili boste pogodbo o vpisu otroka ter seznam stvari, ki jih otrok potrebuje v vrtcu.

Vpis otroka: Otrok je vpisan v vrtec, ko starši vrtcu predložijo:

  • Izpolnjeno pogodbo za vpis otroka,
  • plačilo položnice z vpisnino,
  • potrdilo pediatra o zmožnosti otrokovega obiskovanja vrtca,